Open Source Urban Campus – OSUC is aanjager voor het vormen van nieuwe ideeën over ‘de artistieke praktijk’ en het innemen van onafhankelijke, kritische posities binnen het beeldend kunstonderwijs. 

Het voornaamste doel van de Open Source Urban Campus – OSUC (opgericht in 2011) is het scheppen van een ‘open’ na-academische leersituatie die nauw is verbonden met de stedelijke samenleving. In die zin heeft OSUC geen vaste vorm, plaats of programmatuur. OSUC probeert verschillende vormen van ervaring en expertise bijeen te brengen om uiteindelijk te komen tot  een ontmoetingsplatform met ‘intellectuele ruilhandel’ en samenwerking als belangrijkste inzet. 

Initiatiefnemers van OSUC zijn de Opleiding Autonome Beeldende Kunst | ABKM (Erik de Jong), kunstenaarsinitiatief HedaH (Guido Goossens) in Maastricht, Kunstcentrum Signe  (Toon Hezemans) in Heerlen en Mique Eggermont (kunsthistoricus en freelance curator).